Samostalna izložba - NOVA LICA POSLOVICA

03-08.11.2015 galerija Progres, Knez Mihajilova, Beograd. Predstavljene poslovice kroz fotografiju.

Autor izložbe: Ljubiša Tešic; Tekst o fotografijama: Dragoslav BOKAN; Dizajn kataloga: Studio TEŠIC; Štampa: Tipografik PLUS; Fotomodeli: Anja Šaranović, Saša, Romana, Ana T, Anja , Gorana, Jovana, Vojka, Irena, Twins Lady J&M,